Kayat kahit malakas ang kabog sa dibdib, dahan-dahan siyang pumanhik sa itaas